5x Bersih: Bersihkan Diri

5x Bersih – Bersihkan Diri

Nak jadi apa di seberang tambak
Angkara siapa kita terjebak?
Jiran sebelah bersengketa
Isu bukan mengangkat senjata
Bersih untuk mengubah segala!

Bersih suci cermin iman
Erti mendalam untuk melihat perubahan teman
Rahsia disebaliknya untuk sejahteraan Islam
Seperti tidak bersalah terus diam
Ingat dunia hanya sementara
Hidup bukan segala-gala
Kita hamba Allah kita bersaudara
Apa lagi yang boleh saya kata?
Natijahnya bukan sengketa!

Diam diri bukan jalan selesai
Ingat Allah swt semua akan terhurai
Rasa betul tunjukkan bukti
Inilah dinamakan BERSIHKAN DIRI!

Qalamuddin
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih, sayang dan kecenderungan jiwa (simpati) seperti perumpamaan jasad (tubuh). Jika salah satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya, yaitu tidak selesa tidur dan (sakit) demam. (HR Ahmad, Baihaqi, Muslim, Thabrani dan Qudha‘i. Adapun lafazh hadits menurut riwayat Imam Muslim)

Orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. (HR Abu Ya‘la, Ahmad, Bukhari, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Muslim, Nasa’i, Thabrani, Tirmidzi dan Qudha‘i )

Di Shahih Bukhari dan Musnad Syihab al-Qudha‘i, untuk hadits terakhir terdapat tambahan:Kemudian beliau menggabungkan jari-jari tangan beliau.

Siapa yang harus Bersihkan Diri?

Salam

Ada yang bertanya kepada siapa sajak/pantun ini ditujukan?

Jawapannya:Umum kepada semua tetapi khusus baca huruf
permulaan pantun ini